Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Štúrova 19,  977 01 Brezno

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

10:00 – 11:15   – biblické štúdium – sobotná škola

11:30 – 12:30   – kázanie z Božieho slova

12:30 – 14:30   – spoločenstvo pri stole

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Filip Soós

e-mail: fsoos@casd.sk

mobil: +421 949 794 292

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V BREZNE?

GPS súradnice: 48.804218; 19.6452552